Obsah

Vyhlášky, pravidla a usnesení zastupitelstva


 

Název
Účinnost


Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku komunálního odpadu PDO

                                                                                                                                                         
Řád veřejného pohřebiště obce Kostelec

 

 


Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě

 

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019


 05.01.2017

 

 

 


01.11.2002

   
Obecně závazná vyhláška č. 1/1999 o podmínkách chovu domácích zvířat, psů, hospodářského zvířectva nebezpečných a exotických druhů zvířat 01.05.1999
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci. 20.08.2010

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o stanovení podmínek pro provádění, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků.

 

20.08.2010

 

Ohlášení konání veřejnosti přístupné sportovní nebo kulturní akce na území obce Kostelec 2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 kterou se stanoví část 
společného školského obvodu mateřské školy                                                                          28.06.2017

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

Schválená pravidla

Pravidla uzavírání pronájmu: kulturní dům, sklep, panská zahrada

Jednací řád zastupitelstva obce Kostelec 

nová Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Kostelec

Žádost o dotace z rozpočtu obce Kostelec

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva