Obsah

Vyhlášky, pravidla a usnesení zastupitelstva


NÁZEV                                                                                                      ÚČINNOST

Obecně závazná vyhláška č. 2-2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

od 1.1.2022.pdf (3.1 MB)

Obecně závazná vyhláška č. 1 -2021 o místním poplatku z pobytu.PDF (2.33 MB)        18.03.2021

Obecně závazná vyhláška č. 1 /2020 o místním poplatku za komunální odpad        01.01.2021

 

Obecně závazná vyhláška č.1 o místním poplatku ze psů                   01.01.2020

Obecně závazná vyhláška č. 2 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecné závazná vyhláška č. 3 o místním poplatku z pobytu

 


Obecně závazná vyhláška č. 1 o místním poplatku ze psů                    01.01.2019  

Obecně závazná vyhláška č. 2 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 3 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška č. 4 o místním poplatku komunálního odpadu PDO

Ohlášení konání veřejnosti přístupné sportovní nebo kulturní akce na území obce Kostelec                                                                                                                2019

 

                                                                                                                                                         

Řád veřejného pohřebiště obce Kostelec                                                   05.01.2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 kterou se stanoví část 
společného školského obvodu mateřské školy                                                                                                                 28.06.2017                                                                                                . .                                                        

 
 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů

na veřejném prostranství v obci.                                                                 20.08.2010

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o stanovení podmínek pro provádění, průběh a ukončení

veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných

kulturních podniků.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2002 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě                                                                                                                                             01.11.2002

Obecně závazná vyhláška č. 1/1999 o podmínkách chovu domácích zvířat, psů, hospodářského

zvířectva nebezpečných a exotických druhů zvířat.                                 01.05.1999                                      

 

 Důležité  zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

Schválená pravidla

Pravidla uzavírání pronájmu: kulturní dům, sklep, panská zahrada

Jednací řád zastupitelstva obce Kostelec 

nová Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Kostelec

Žádost o dotace z rozpočtu obce Kostelec

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva

 

 

  Zápisy z jednání Zastupitelstva obce 

 

Zápis ZO č.15

Zápis ZO č.16

Zápis ZO č.17

Zápis ZO č. 18

Zápis ZO č. 19

Zápis 20_2021 (219.08 kB)

Zápis ZO_č.21 (948.92 kB)

Zápis_ZO 22-2021.pdf (231.09 kB)

Zápis_ZO 23-2021.pdf (240.1 kB)

Zápis_ZO 24-2021.pdf (278.55 kB)

Zápis_ZO 25.pdf (246.24

Zápis_ZO 26-2021.pdf (252.31 kB)

Zápis_ZO 27-2022_.pdf (225.94  kB)

Zápis_ZO 28-2022_.pdf (291.7 kB)