Obsah

Skautský oddíl


 

Skautská činnost v Kostelci se rozjela na podzim roku 1990. Klubovnu si skauti zařídili pod hasičskou zbrojnicí po domluvě s obecním úřadem. Scházeli se pravidelně jednou týdně a občas podnikali výpravy do okolí obce. Postupně se skupina rozrostla až na 12 členů. Střediskového tábora v Měsíčním údolí 1991 se zúčastnilo sedm dětí z Kostelce. O rok později již jako skautský oddíl složený ze tří družin odjíždí na samostatný tábor na Vršavu do Chřibů.
Na jaře 1993 vzniká i dívčí skautská skupina. Výpravy se začínají organizovat po celé Moravě. O vánocích prvně družiny roznášejí Betlémské světlo a kalendářní rok oddíl zakončuje vánoční besídkou.
Před prázdninami 1997 se někteří členové oddílu účastní mezinárodního setkání skautů a skautek v Praze. V květnu 1998 se poprvé účastníme humanitární sbírky Květinový den a organizujeme na hřišti turnaj v softbale. V červnu 2000 pořádáme poprvé Dětský den.
V září organizujeme ve škole nábor nováčků. Někteří členové oddílu se na podzim podílejí na organizaci divadla pro postižené děti ve Vřesovicích. Kromě tradičních výprav organizujeme začátkem prázdnin pro děti z Kostelecké farnosti zábavné odpoledne.
Dnes působí v Kostelci skupina skautů. Mimo pravidelné schůzky jsou jednou měsíčně organizovány výlety a o letních prázdninách stanový tábor.

Skauti z Kostelce jsou součástí oddílu Podchřibáci, který sdružuje skautské skupiny z Kyjova, Milotic, Hýsel, Moravan, Ježova, Svatobořic, Stavěšic a Želetic. Skauti z těchto obcí podnikají společné výpravy a vzájemně se navštěvují. Celkem má oddíl 130 členů, nabízí tedy svým členům široký okruh přátel napříč různými obcemi.

Uvítáme všechny děti, které chtějí poznat nové kamarády a trávit svůj volný čas zábavnými činnostmi. Podívat se mohou přijít na některou z družinových schůzek během týdne nebo se zúčastnit některé z oddílových výprav.
Klubovnu v Kostelci najdete v budově hasičské zbrojnice (vchod od školky).

Co je to skauting a co nabízí se dovíte na videu: http://www.youtube.com/watch?v=ndsqNMTd_FQ

Více informací o činnosti oddílu naleznete na internetových stránkách : http://jskyjov.skauting.cz/