Obsah

ODPOVĚDNĚ K ČISTOTĚ OVZDUŠÍ

Téma topení a s tím související zvýšené množství karcinogenních látek v ovzduší bude aktuální až za pár měsíců. Přesto již nyní chceme odkázat na zajímavé populárně-vědecké stránky, které mohou zvýšit informovanost spoluobčanů a napomoci zlepšit kvalitu bydlení v obci Kostelec.

Benzo[a]pyren – mýty a fakta
- https://chmibrno.org/blog/2018/12/27/benzoapyren-popis-zdroje-dopady-aktualni-stav/

Kdo je Smokeman?

- http://vec.vsb.cz/smokeman/o-smokemanovi/o-smokemanovi.html

Desatero správného topiče

- http://vec.vsb.cz/smokeman/o-smokemanovi/smokemanovo-desatero.html