Kostelec - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Obecně závazná vyhláška obce Kostelec č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu.

Zastupitelstvo obce Kostelec na svém zasedání schválilo vyhlášku dne 11.12.2019 usnesením č. 5/10/2019..

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Plátce je povinen ohlásit do 15 dnů od zahájení pobytu.

Sazba poplatku činí 20,- Kč za každý započatý den pobytu, s vyjímkou dne jeho počátku.