Obsah


Rodinná politika Jihomoravského kraje       logo AFC

http://www.rodinnapolitika.cz/

PLNĚNÍ OPATŘENÍ 

Plnění opatření AFFC (4.74 MB)

Zpráva o reakizaci po třech letech.

Zpráva o realizaci po třech letech (228.04 kB)

Druhý plánovací workshop byl spojen s vernisáží výstavy prací žáků na téma „Kostelec očima dětí“ v Kostelecké školní galerii. Na stěně tělocvičny školy byly vyvěšeny všechny oblasti prorodinných opatření a každý z účastníků měl možnost doplnit své návrhy a náměty. Po skončení vernisáže členové plánovacího workshopu hodnotili a hlasovali o navržených opatřeních. Ta, která dosáhla nejvíce hlasů, byla předložena zastupitelstvu ke schválení. Zastupitelstvo obce v srpnu 2017 schválilo tři prioritní projekty: vybudování chodníků, organizování zájezdů pro seniory, přemístění kontejnérů.

Dohoda o plnění opatření

Prvního hodnoticího workshopu den 19. 6. 2017 se zúčastnili zástupci spolků, politických stran, mládeže, rodičů, školy, seniorů, církve. Konstatovali, hodnotili a zaznamenali současný stav ve všech osmi sledovaných oblastech - těhotenství a narození dítěte, rodina s kojencem, malé dítě do 3 let, dítě v mateřské škole, dítě školního věku,  mladý člověk v procesu vzdělávání, období po aktivním rodičovství (vztah prarodiče, děti, vnoučata), senioři/seniorky a navrhovali opatření ke změně nebo zlepšení dané situace.

Informativní setkání zástupců občanů a poradkyně auditu paní Gabriely Vybíralové proběhlo 3. 4. 2017. Stanovili jsme způsoby propagace auditu – letáky a dotazníky, příspěvek do zpravodaje a na webové stránky.


Leták - informace o auditu pro občany
Dotazník

Zastupitelstvo obce Kostelec schválilo na svém zasedání dne 23. 11. 2016 účast obce v projektu Jihomoravského kraje - audit familyfriendlycommunity (AFC) – obec přátelská občanům a dohoda byla podepsána 4. ledna 2017. 

Projekt auditfamilyfriendlycommunity

 

logo rodinná politika

logo audit familyfriendlycommunity

představení auditu

http://www.rodinnapolitika.cz/