Obsah

Kontakt : matrika      Jen pro občany obce Kostelec.
Tel.: 518 614 790
E-mail: matrika@obec-kostelec.cz

Cena nájemného je stanovena podle platného Ceníku pronájmu ve výši 1000 Kč nebo 150,- Kč/ hod soukromá akce. 250,-Kč/hod komerční akce. Nájemné je splatné v den uzavření nájemní Smlouvy v hotovosti na pokladně Obecního úřadu. Nájemce je povinen současně složit vratnou kauci ve výši 5000,- Kč. K uvedeným cenám se připočítává cena za spotřebovanou energii : elektřina 8,-/kWh -plyn 20,-/m3.