Obsah

Kontakt : pokladna

Tel.: 775 867 855
E-mail: pokladna@obec-kostelec.cz

Cena nájemného je stanovena podle platného Ceníku pronájmu ve výši 1500Kč soukromá akce,  3000 Kč komerční akce a spotřebovaná energie.

Nájemné je splatné v den uzavření nájemní Smlouvy v hotovosti na pokladně Obecního úřadu.

Nájemce je povinen současně složit vratnou kauci ve výši 5000,- Kč

Panda

Panda

Panda

Panda

Sňatek

Sňatek

sňatek

sňatek