Obsah

Kontakt : pokladna

Tel.: 775 867 855
E-mail: pokladna@obec-kostelec.cz

Cena nájemného je stanovena podle platného Ceníku pronájmu ve výši 250,-Kč/hod. Při akci přesahující délku 5 hodin, platí denní sazba pronájmu 3500,-Kč. Nájemné je splatné v den uzavření nájemní Smlouvy v hotovosti na pokladně Obecního úřadu. Nájemce je povinen současně složit vratnou kauci ve výši 5000,- Kč. Komerční akce 30 000,- Kč.
K uvedeným cenám se připočítává:
+ cena za spotřebovanou energii:  - elektřina    8,-/kWh    - plyn     20,-/m3

KD

KD

KD

KD