Obsah

Kontakt : pokladna

Tel.: 775 867 855
E-mail: pokladna@obec-kostelec.cz

Cena nájemného je stanovena podle platného Ceníku pronájmu ve výši 2000,- Kč a spotřebovaná energie.
Nájemné je splatné v den uzavření nájemní Smlouvy v hotovosti na pokladně Obecního úřadu.
Nájemce je povinen současně složit vratnou kauci ve výši 5000,- Kč
SklípekSklepSklepSklep

SklepSklep