Obsah

PLÁNOVANÉ AKCE  V OBCI KOSTELEC 2019

Datum Název akce Místo konání akce Organizátor akce
18.01. Farní ples KD Farnost Kostelec
02.02. Skautský ples KD Junák
16.02. Košt místních pálenek KD SDH

24.02.

Dětský karneval KD Spolek Volnočas
02.03. Fašank Celá ves a KD SDH
02.03. Maškarní ples KD Spolek Volnočas
30.04. Stavění máje na návsi

SDH

22.06.

Setkání Kostelců Kostelec u Jihlavy Obec Kostelec
19.05. Besídka KD ZŠ Kostelec
31.05. Setkání sousedů "U lip" U lip Obec Kostelec
26.06. Branné závody pro děti Střelnice AVZO Kostelec
27.07.  Pouliční turnaj Hřiště SK
15.-18.8. Slovácký rok 2019 Kyjov Město Kyjov
31.08. Bramboriáda Hřiště Spolek Volnočas
28.-29.9 Svatováclavské hody Náves, dědina, KD Obec Kostelec
25.10. Lampionový průvod OÚ, U památníku Obec Kostelec
17.11.  Posezení se seniory KD Obec Kostelec
17.11. Žehnání mladých vín KD Obec Kostelec
08.12. Adventní jarmark KD Spolek Volnočas
21.12. Předvánoční zpívání U stromku Obec Kostelec
24.12. Betlémské světlo Roznášejí Skauti
26.12. Poslední rána roku Střelnice AVZO Kostelec

14.12.

27.12.

29.12.

Dětská discotéka

Zábava

Turnaj Ping- pong

KD

KD

KD

 

Spolek Bigbíty

SDH