Obsah

PLÁNOVANÉ AKCE  V OBCI KOSTELEC 2019

Datum Název akce Místo konání akce Organizátor akce
18.01. Farní ples KD Farnost Kostelec
02.02. Skautský ples KD Junák
16.02. Košt místních pálenek KD SDH

24.02.

Dětský karneval KD Spolek Volnočas
02.03. Fašank Celá ves a KD SDH
02.03. Maškarní ples KD Spolek Volnočas
30.04. Stavění máje na návsi

SDH

19.05.

Besídka KD ZŠ Kostelec
22.06. Setkání Kostelců Kostelec u Jihlavy Obec Kostelec
31.05. Setkání sousedů "U lip" U lip Obec Kostelec
26.06. Branné závody pro děti Střelnice AVZO Kostelec
27.07.  Pouliční turnaj Hřiště SK
15.-18.8. Slovácký rok 2019 Kyjov Město Kyjov
31.08. Bramboriáda Hřiště Spolek Volnočas

28.-29.9.

Svatováclavské hody

Náves, dědina, KD

Obec Kostelec

25.10.

Lampionový průvod

OÚ, U památníku

Obec Kostelec

17.11.

Posezení se seniory

KD

Obec Kostelec

07.12.

Adventní jarmark

14.12.       

Dětská discotéka

KD

 

21.12. Předvánoční zpívání U stromku Obec Kostelec
24.12. Betlémské světlo Roznášejí Skauti
26.12. Poslední rána roku Střelnice AVZO Kostelec

27.12.

29.12.

Zábava

Turnaj Ping- pong

KD

KD

Spolek Bigbíty

SDH